مجید مشگ گو

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران، دستگردی (ظفر)، نبش خیابان رودبار شرقی، ساختمان پزشکان حکیم، ط. دوم

پزشکان مرتبط

محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی

محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی

سید محمد رضا فخرایی

متخصص جراحی عمومی

محمدحسین لشکری

متخصص جراحی عمومی

محمدباقر رحیم

متخصص جراحی عمومی

نادر غضنفری املشی

متخصص جراحی عمومی

محمدعلی افسری

متخصص جراحی عمومی

محسن حجت

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا