محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص : جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص : جراحی توراکس دانشگاه هاروارد آمریکا

موقعیت مکانی