درباره کارجو

ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران -۱۳۷۵

کسب رتبه برتر در امتحان جامع علوم پایه – ۱۳۷۷

اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران با رتبه اول -۱۳۸۱

ورود به رشته جراحی عمومی دانشگاه شهید بهشتی -۱۳۸۴

اخذ مدرک متخصص جراحی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی -۱۳۸۹

مقاله برگزیده دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۸۹

(ساخت گرافت وریدی از پرده آمنیون در یک مطالعه حیوانی)

اخذ مدرک بورد تخصصی اینتر نشنال جراحی عمومی – ۱۳۹۰

ورود به رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی دانشگاه ایران – ۱۳۹۱

اخذ مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی از دانشگاه ایران – ۱۳۹۴

اخذ مدرک بورد فوق تخصصی اینترنشنال جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی -۱۳۹۴

استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – ۱۳۹۴

مقاله برتر و برگزیده در نهمین کنگره سوختگی کشور – ۱۳۹۴

(کاربرد (پی آر پی) در افزایش نرخ موفقیت گرافت پوستی در یک مطالعه حیوانی)

رئیس بخش جراحی پلاستیک بیمارستان فوق تخصصی و سوختگی و ترمیمی ولایت رشت -۱۳۹۵

 

 

موقعیت مکانی