سید محمد رضا فخرایی

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

شهرک غرب (قدس)، ساختمان پزشکان بیمارستان آتیه، طبقه اول

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تخصص : جراحی عمومی
فوق تخصص : جراحی قفسه صدری ( جراحی توراکس) – دانشگاه جندی شاهپور اهواز
رتبه علمی : استادیار

پزشکان مرتبط

محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی

محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی

سید محمد رضا فخرایی

متخصص جراحی عمومی

محمدحسین لشکری

متخصص جراحی عمومی

محمدباقر رحیم

متخصص جراحی عمومی

نادر غضنفری املشی

متخصص جراحی عمومی

محمدعلی افسری

متخصص جراحی عمومی

محسن حجت

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا