درباره کارجو

فوق ‌تخصص: زانو، آرتروسکوپی و تعویض مفصل زانو
فلوشیپ: AO
حوزه تخصصی: ارتوپدی، جراحی‌های فوق‌تخصصی زانو، ترمیم رباط، ACLو PCL، تعویض مفاصل زانو

موقعیت مکانی