امیر بهرامی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

نبرد جنوبي، خيابان شهيد بقايي، طبقه دوم داروخانه دکتر مهرآّبادي، ساختمان 110

سوابق تحصیلی
دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه تهران

دکتری حرفه ایی تخصصی جراحی استخوان و مفاصل از بقیه ا…

سوابق علمی و آموزشی
دوره های تکمیلی جراحی زانو

از فرانسه و لهستان و آلمان

چاپ مقالات تحصیلی در مجله انجمن ارتوپدی ایران

سوابق اجرایی
مدیر گروه ارتوپدی بيمارستان بعثت

آدرس: تهران – تهران: خیابان یوسـف آباد،خیابان 23،جنب پارک شـفق
شماره تلفن:021-25015025

پزشکان مرتبط

دکتر مروجی ارتوپد

دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد رازی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد رحیم دهقان

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد علی فخاریان

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مرتضی نخعی امرودی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

یوسف فلاح 

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا