درباره کارجو

سوابق تحصیلی
دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه تهران

دکتری حرفه ایی تخصصی جراحی استخوان و مفاصل از بقیه ا…

سوابق علمی و آموزشی
دوره های تکمیلی جراحی زانو

از فرانسه و لهستان و آلمان

چاپ مقالات تحصیلی در مجله انجمن ارتوپدی ایران

سوابق اجرایی
مدیر گروه ارتوپدی بيمارستان بعثت

آدرس: تهران – تهران: خیابان یوسـف آباد،خیابان 23،جنب پارک شـفق
شماره تلفن:021-25015025

موقعیت مکانی