بهنام پنجوی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی/انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، درمانگاه مرکز طبی کودکان

پزشکان مرتبط

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

تقی بغدادی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شیرین زمانی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مهرداد درویش

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

سعید توکلی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محسن کرمی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد رضا میعاد

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

کاووس وزیری

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا