فرهنگ غنی پور فراهانی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

ولی عصر، بالاتر از میدان ولی عصر، نرسیده به سینما آفریقا، پ. 1802، ساختمان اطبا، ط. دوم

پزشکان مرتبط

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

تقی بغدادی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شیرین زمانی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مهرداد درویش

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

سعید توکلی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محسن کرمی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد رضا میعاد

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

کاووس وزیری

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا