درباره کارجو

فلوشیپ جراحی زانو و آسیب های‌ ورزشی اروپا و آمریکا
دوره تکمیلی جراحیهای تعویض مفاصل زانو و آسیبهای ورزشی از انگلستان
دوره تکمیلی جراحیهای بازسازی منیسک و رباط های صلیبی از اتریش
دوره تکمیلی جراحیهای بازسازی مفاصل زانو و لگن از آلمان

عضو انجمن آسیب های ورزشی اروپا و آمریکا
فلوشیپ آرتروسکوپی و جراحی های زانو و شانه و آسیب های ورزشی اروپا
عضو آکادمی جراحان ارتوپدی انگلستان
جراحی آرتروسکوپیک و کم تهاجمی ترمیم و بازسازی منیسک و رباط صلیبی زانو
تعویض مفصل زانو و لگن و شانه
جراحی انحناهای غیر طبیعی اندام (پای پرانتزی و زانوی x)
تزریقات داخل مفصلی برای جلوگیری از تخریب و آرتروز مفصل

موقعیت مکانی