حمید زنگنه

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

فوق تخصص: جراحی ارتوپدی
فلوشیپ: جراحی لگن و زانو
حوزه تخصصی: ارتوپدی، جراحی های فوق تخصصی زانو، ترمیم رباط، ACL و PCL، تعویض مفاصل زانو و لگن و جراحی های استخوان

موقعیت مکانی