حمید زنگنه

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان دولت، تقاطع بلوار کاوه، ساختمان پزشکان کاوه، طبقه ۵

فوق تخصص: جراحی ارتوپدی
فلوشیپ: جراحی لگن و زانو
حوزه تخصصی: ارتوپدی، جراحی های فوق تخصصی زانو، ترمیم رباط، ACL و PCL، تعویض مفاصل زانو و لگن و جراحی های استخوان

پزشکان مرتبط

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مهرداد درویش

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمدرضا ابراهیمیان

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمدنقی طهماسبی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

خليل واعظى

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

رامین ارژنگ

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

حسین سامی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا