درباره کارجو

فارغ التحصیل پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 1362
اخذ درجه تخصصی در رشته اطفال از دانشکده پزشکی دانشگاه اصفان در سال 1365
فوق تخصص رشته ایمونولوژی و آلرژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376
گذراندن دوره های تکمیلی اپیدمیولوژی بالینی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیئت علمی و دانشیار گروه کودکان در بخش ایمونولوژی و آلرژی کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان
عضو هیئت ممتحنه ورودی دستیاری کشور از سال 1379
نماینده رئیس دانشگاه در ارتقا یزد از سال 1366 تا 1373
عضو شورای پژوهشی دانشگاه یزد سال 1368 تا 1373
رییس بیمارستان مرکز طبی کودکان از سال 77 تاکنون
عضو شورای عالی مرکز تحقیقات آسم و آلرژی از سال 79 تاکنون
یکشنبه از ساعت 12-8 : انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان تلفن : 66922115 الی 7

موقعیت مکانی