درباره کارجو

فوق تخصص آسم ، آلرژی و بیماری های نقص ایمنی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)
عضویت در انجمن‌ها:
عضو انجمن آسم و آلرژی ایران
عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا

موقعیت مکانی