درباره کارجو

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فارغ التحصیل بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق‌تخصص رشته آلرژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضویت در انجمن ها:

رییس دپارتمان ایمونولوژی و آلرژی ایران
عضو جامعه ایمونولوژی و آلرژی ایران
دبیر کل سابق جامعه ایمونولوژی و آلرژی ایران
عضو سازمان جهانی آلرژی WAO
عضو آکادمی ایمونولوژی و آلرژی اروپا (EAACI)
عضو جامعه تنفسی اروپا

موقعیت مکانی