مسعود یاوری

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

سوابق تحصیلیدوره تکمیل جراحی دست، کره ی جنوبی – سئول
دوره فوق تخصص جراحی دست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سوابق علمیاستاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران – 32 مقاله فارسي و 17 مقاله انگليسي در مورد جراحي هاي دست – عضو تيم پيوند دست از بيماران مرگ مغزي – 4 جلد کتاب تاليف فلاپهاي رايج در اندام فوقاني – ترجمه کتاب مروري بر جراحي دستعضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها14 سال عضو انجمن جراحان دست ايران
10 سال عضو هيئت مديره انجمن جراحان دست ايران
رئيس بخش جراحي دست بيمارستان 15 خرداد

موقعیت مکانی