محمدنقی طهماسبی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

جراح ارتوپد فوق تخصص جراحی زانو از لندن استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو کالج جراحان آمریکا

موقعیت مکانی