درباره کارجو

آدرس بیمارستان عرفان: سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان

تلفن بیمارستان عرفان: ۰۲۱۲۳۰۲۱۰۰۰

موقعیت مکانی