غلام علی عکاشه

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

1351 – 1343 دوره پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1354 – 1351 دوره طرح پزشکی عمومی – جالق سراوان
1358 – 1354 دوره تخصصی جراحی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
1363 تا حال دوره های مختلف آرتروپلاستی و تروما – سوییس ، آمریکا ، آلمان و ….

موقعیت مکانی