علیرضا غزنوی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

آدرس

خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-کوچه والی نژاد-روبروی بیمارستان هاشمی نژاد-کلینیک ویژه محب مهر

محل کار:
بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان علی اصغرتهران

بیمارستان محب مهر

تحصیلات:
دوره متوسطه دردبیرستان شهدای ادب اصفهان

دوره پزشکی عمومی در دانشگاه نجف آباد

دوره تخصص ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(دارای بورد تخصصی)

دوره فلوشیپ ارتوپدی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجربه کاری:
جراح ارتوپد کودکان بیمارستان امام خمینی وبیمارستان مرکز طبی کودکان تهران۱۳۹۴–۱۳۹۱

جراح ارتوپد کودکان در بیمارستان خاتم الانبیا ومحب مهر تهران از۱۳۹۱

جراح ارتوپدکودکان بیمارستان رسول اکرم وبیمارستان علی اصغر از ۱۳۹۳

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

عضو انجمن جراحی ارتوپدی اطفال ایران

(Persian Orthopedic Trauma Association)POTAعضو هیئت مدیره انجمن

مشاور ارتوپدی کودکان بیمارستان صارم

پزشکان مرتبط

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

تقی بغدادی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شیرین زمانی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مهرداد درویش

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

سعید توکلی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محسن کرمی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمد رضا میعاد

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

کاووس وزیری

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا