درباره کارجو

متولد ۱۳۴۰، در تهران.
ورودی دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران (شهید دکتر بهشتی) مهر ۱۳۵۸. ریيس مرکز بهداشت و قایم مقام شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور و ریاست بیمارستان امام خمینی نور ۱۳۶۸-۱۳۷۰. شروع دوره تخصصی ارتوپدی مهر ۱۳۷۰. گذراندن فلوشیپ جراحی پا و مچ پا و آسیب‌های ورزشی از فرانکفورت آلمان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱. مشاور افتخاری ازریابی ارتوپدی.
متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل از سال ۱۳۶۹
مشاور افتخاری ازریابی ارتوپدی. فعالیت در بخش خصوصی و آکادمی المپیک و پارالیمپیک از سال ۱۳۸۴و سازمان منطقه‌ای مبارزه با دوپینگ زیر نظر وادا (World Anti-Dopiuageeg) از سال ۱۳۸۷
جراح پا و زانو از سال ۱۳۸۸

موقعیت مکانی