حمیدرضا یزدی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

جراح و متخصص بیماریهای زانو و اندام تحتانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو انجمن ارتوپدی ایران
عضو انجمن جراحان ایران
ایران A.O عضو انجمن.
عضو نظام پزشکی ایران
عضو فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران

موقعیت مکانی