خليل واعظى

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شبکه های اجتماعی

آدرس

ایران ، تهران ، كوى نصر(گيشا) خيابان چهارم پلاك٢٠طبقه همكف

اينجانب دكتر خليل واعظى متولد ١٣٤٢ درسال ١٣٦١ دوره پزشكى عمومى را در دانشكده پزشكى دانشگاه تهران آغاز ودر سال ١٣٦٨ فارغ التحصيل شدم، پس از انجام خدمت سربازى و انجام طرح نيروى انسانى درسال ١٣٧٨ رشته اورتوپدى را در دانشگاه علوم پزشكى ايران دربيمارستان شفا يحياييان شروع نمودم، در سال ١٣٨٢ با رتبه برتر كشورى بورد تخصصى اورتوپدى رااخذ نمودم. تاسال ١٣٩١ درخوزستان مشغول خدمت بودم و از سال ١٣٩١ در تهران فعاليت دارم.
فعاليت بيمارستانى دربيمارستان توس دارم. همچنين در كلينيك و مركز جراحى ارم واقع در دهكده المپيك جراحى انجام ميدهم.
مطب دوم : ایران ، تهران ، شهرك گلستان
گلهاى جنوبى نبش شباهنگ شرقى ساختمان پزشكان گلها طبقه اول

٤٤٧٤٢١٣١ – ۰۲۱۴٤٧٢٣٤٥٥ – ٠٩٣٨١٨٢٨١٧٣
آرتروسکوپی زانو
یکی از رایج ترین درمان برای درد های زانو ، آرتروسکوپی زانو می باشد . در این نوع جراحی که توسط متخصص ارتوپدی صورت می گیرد ، می توان بیماری را تشخیص و به درمان آن پرداخت . این جراحی توسط وسیله ای به نام آرتروسکوپ انجام می شود .
آرتروسکوپی چیست
در واقع آرتروسکوپی روشی برای تشخیص و درمان می باشد . آرتروسکوپی در واقع از دو کلمه آرترو (به معنای مفصل)  و اسکوپین (به معنای مشاهده کردن ) تشکیل شده است . بنابراین آرتروسکوپی در لغت به معنای نگاه کردن درون مفصلی می باشد .

پزشکان مرتبط

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مرتضی رجایی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

مهرداد درویش

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمدرضا ابراهیمیان

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

محمدنقی طهماسبی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

خليل واعظى

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

رامین ارژنگ

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

حسین سامی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا