مرکز تخصصی فیزیوتراپی همایون

پاراکلینیک ها

درباره کارجو

همراه با امکانات پیشرفته
لیزر – شورت ویو – کشش کمر و گردن – تخت ماساژ میگان – ماساژ درمانی
درمان ضایعات ورزشی : تاندون و مینیسک
ارتوپدی : رفع محدودیتهای حرکتی
مغز و اعصاب : دیسک، سیاتیک و سکته مغزی
زنان : رفع چسبندگی های رحمی
داخلی : کاهش قند و فشار خون

موقعیت مکانی