مرکز تخصصی فیزیوتراپی یاشار

پاراکلینیک ها

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

سهروردی، خ. میرزای زینالی غربی، نبش کوچه عشوری، پ. 144، ط. دوم، واحد 7

فیزیوتراپی در آسیب های اسکلتی- عضلانی
فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب
فیزیوتراپی دربیماری های نورولوژی
فیزیوتراپی در صدمات ورزشی
فیزیوتراپی قبل و بعد از جراحی ها
ماساژ درمانی
لیزر تراپی
تمرین درمانی و درمان های دستی تخصصی

Scroll to Top