فریور لاهیجی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره ارائه دهنده

خرداد 1350 فارغ التحصیل دبیرستان دانشگاه پهلوی (شیراز)
1350-1358 دانشکده پزشکی شیراز, دانشگاه شیراز
1363 British medical practice course, University of Exter Post-Graduate medical School
Basic Science Course, University of Edinburgh 1363
1364- 1368 دوره دستیاری آرتوپدی بیمارستان شفایحیائیان
1368 گواهینامه برد تخصصی ارتوپدی
1370 کورس مقدماتی AO تهران –ایران
1372 کورس پیشرفته AO تهران-ایران
1373 دوره پیشرفته AO در داووس –سوئیس
1374-1376 دوره دو ساله تکمیلی جراحی ترمیمی دست و اعصاب محیطی میکروسرجری دانشگاه علوم پزشکی ایران مراکز حضرت فاطمه(س) و شفا یحیائیان
1389 دوره پیشرفته صدمات تروماتیک دست و مچ در داووس-سوئیس

 

موقعیت مکانی