سامان محمدی پور

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بیمارستان محب کوثر،یوسف آباد،تهران،ایران

جراح عمومی-فلوشیپ کولورکتال

پزشکان مرتبط

محسن تولیت کاشانی

متخصص جراحی عمومی

سامان ستوده نیا

متخصص جراحی عمومی

سامان محمدی پور

متخصص جراحی عمومی

رسول عزیزی

متخصص جراحی عمومی

حسین یوسف فام

متخصص جراحی عمومی

فخرالسادات انارکی

متخصص جراحی عمومی

بهار محجوبی

متخصص جراح عمومی
پیمایش به بالا