درباره کارجو

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص : جراحی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص : جراحی عروق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی : استاد

موقعیت مکانی