درباره کارجو

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص : جراحی عمومی-دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشیپ : جراحی عروق و تروما-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص : جراحی عروق و تروما
رتبه علمی : استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

موقعیت مکانی