ناصر ملک پور

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بلوار اشرفي اصفهاني،نبش خيابان عرب حسيني ،پلاك ١، طبقه٢، واحد ٧

پزشکان مرتبط

ناصر ملک پور

متخصص جراحی عمومی

محمدرضا ظفرقندی

متخصص جراحی عمومی

محمد رییس زاده

متخصص جراحی عمومی

ایرج فاضل

متخصص جراحی عمومی

حبیب الله پیروی

متخصص جراحی عمومی

فولاد اقبالی

متخصص جراحی عمومی

آرش محمدی توفیق

متخصص جراحی عمومی

علیرضا کلانتر معتمدی

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا