علیرضا کلانتر معتمدی

متخصص جراحی عمومی

درباره کارجو

درمان واریس و بیماری های وریدی
درمان کلیه موارد زخمهای دیابتی (شامل عفونت، زخم های فشاری و زخم های ناشی از گرفتگی عروق پاها) و تعبیه فیستول شریانی وریدی
رگ مصنوعی یا گورتکس و ایجاد دسترسی عروقی در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی بخصوص در مواردی که چندین مرحله اعمال جراحی ناموفق در تاریخچه بیمار وجود داشته باشد.
درمان آنوریسم ها و بیماریهای انسدادی عروق محیطی بوسیله پیوند عروق
درمان اندوواسکولار

http://www.drakmotamedi.com

موقعیت مکانی