جنسیت

جراح عمومی: متخصص جراحی عمومی

جراح عمومی به درمان بیماری‌های مرتبط با اعضای داخلی و سطح پوست، از جمله آپاندیسیت، کیست‌های پوستی و شکستگی‌های استخوانی، می‌پردازد. دکتر جراحی عمومی در جراحی‌های پیچیده‌تر مانند استئومیلیتی و ترمیم شکستگی‌های باز تبحر دارد. متخصص جراحی عمومی می‌تواند در درمان بیماری‌های پیچیده‌تر مانند سرطان‌های دستگاه گوارش و ترمیمی پوست تجربه کسب کنند. در این صفحه به معرفی متخصصان جراح عمومی در تهران می‌پردازیم.

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حمید کرباسیان

متخصص جراحی عمومی

محمد اسماعیل اکبری

متخصص جراحی عمومی

محمد علی یوسف نیا

متخصص جراحی عمومی

محمد علی تقی پور

متخصص جراحی عمومی

محمدوزیری

متخصص جراحی عمومی

محمدبهگام شادمهر

متخصص جراحی عمومی

محمد کرمان ساروی

متخصص جراحی عمومی

سید محمد رضا فخرایی

متخصص جراحی عمومی

محمدحسین لشکری

متخصص جراحی عمومی

محمد هادیزاده

متخصص جراحی عمومی

محمدباقر رحیم

متخصص جراحی عمومی

ناصر ملک پور

متخصص جراحی عمومی

نادر غضنفری املشی

متخصص جراحی عمومی

زهره ضرغامی فرد

متخصص جراحی عمومی

یاسر طلوعی تبار

متخصص جراحی عمومی

محسن تولیت کاشانی

متخصص جراحی عمومی

محمدعلی بیات شهبازی

متخصص جراحی عمومی

محمدعلی افسری

متخصص جراحی عمومی

میثم مرتاضیان

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا